Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

III MIEJSCE GMINY OSIE W RANKINGU GMIN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

25 listopada w Hotelu City w Bydgoszczy ogłoszono zwycięzców Rankingu Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie społeczności wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Gminy w województwie które uplasowały się na trzech pierwszych pozycjach to: na pozycji trzeciej gmina Osie, na pozycji drugiej gmina Białe Błota i na pozycji pierwszej gmina Osielsko.

Tak wysoka trzecia lokata w województwie na 144 samorządy lokalne , jest  podsumowaniem pracy całego samorządu – mówi Michał Grabski, wójt gminy Osie. – Jest to wysiłek wielu  ludzi, którzy swoją codzienną pracą, zaangażowaniem tworzą to, co mamy w naszej gminie. Mam nadzieję, że będzie to tworzone
w dalszym ciągu. Dobro mieszkańców jest tutaj najważniejsze. Oczywiście, mam świadomość, że jeszcze
w niektórych sferach gminnego życia  jest  dużo do zrobienia, ale mam nadzieję, że i z tym się uporamy. Obecnie mamy  ciężkie czasy, natomiast tego rodzaju wyróżnienia dla całego samorządu daje swego rodzaju przyczynę do dalszego pozytywnego działania.

Ranking przeprowadziła Fundacja Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we wszystkich województwach na terenie Polski. Ranking naszego województwa objęty był patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

Ocena poszczególnych samorządów oparta była o 16 obiektywnych, mierzalnych kryteriach. Uwzględniając powyższy kontekst Ranking premiuje gminy o największym potencjale w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej (rozwój zrównoważony). Poniżej przedstawiono listę wskaźników, które posłużyły do przygotowania Rankingu:

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020

2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020

3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020

4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r.

5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020

6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r.

 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020 /2021 – średni wynik w %

8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r.

9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r.

10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r.

11. Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r.

12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r.

13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r.

14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r.

15. Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r.

16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r.

Data dodania 28.11.2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij