Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

Polityka prywatności

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Urząd Gminy Osie.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, ug@osie.pl,

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iodo@osie.pl, adres pocztowy – ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a) realizacja statutowych i ustawowych Gminy Osie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej,

b) realizacja umów zawartych z kontrahentami Gminy Osie

c) w pozostałych przypadkach osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,

- wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

- wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,

- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO

5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

2) sprostowania danych osobowych,

3) żądania usunięcia danych osobowych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z ww. uprawnień nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego i/lub Ordynację Podatkową. Dostęp do akt postepowania czy sprostowania realizowany jest w oparciu o zasady kpa i/lub Ordynacji Podatkowej.

9. Jeżeli podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym to konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.

10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.


Polityka prywatności

  1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

a)    Administratorem danych osobowych w rozumieniu unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO), jest Wójt Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, ug@osie.pl.

b)    Dane osobowe użytkowników zbierane przez Gminną Platformę Internetową, przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek uprawniających do przetwarzania danych, w celu umożliwienia użytkownikom: udziału w konkursach, zgłaszania interwencji za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu zgłaszania błędów, głosowania na elektronicznej platformie do głosowania, udziału w czatach i forach dyskusyjnych, w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych, otrzymywania Newslettera www.osie.pl . Zbiór zgromadzonych przez Gminną Platformę Internetową danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników, zajmująca się administracją bazy.

c)    Każdej osobie, która wypełnił formularz kontaktowy czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe, zapewnia się dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

d)    Gminna Platforma Internetowa nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby. Może jednak ujawnić opracowania zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą oglądalności serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

  1. Zasady korzystania z serwisu

a)         Informacje zamieszczone na stronach internetowych www.osie.pl mają wyłącznie charakter informacyjny.

b)        Właściciel serwisu www.osie.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji oraz danych zawartych na stronach WWW w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

  1. Odpowiedzialność

Właściciel serwisu www.osie.pl dokłada starań, aby zawarte na stronach Gminnej Platformy Internetowej informacje i dane były możliwie aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron WWW, do których odsyłają odnośniki. www.osie.pl nie odpowiada również za treść stron WWW, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

  1. Informacje o plikach Cookies

W czasie odwiedzin stron www.osie.pl może się zdarzyć, że na komputer użytkownika przekazana zostanie informacja w formie plików Cookies, które pomagają rozpoznać go automatycznie przy kolejnym wejściu na stronę. Pliki Cookies umożliwiają np. dopasowywanie strony do zainteresowań użytkownika itp. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, powinien nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwał pliki Cookies z twardego dysku komputera, blokował wszystkie Cookies lub ostrzegał zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.


Pytania, komentarze lub uwagi dotyczące strony internetowej prosimy zgłaszać przez formularz Zgłoś błąd na stronie.

Data dodania 11.09.2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij