Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

XXII SESJA RADY GMINY OSIE

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Przewodniczący Rady Gminy Osie informuje, że w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 15 30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy  Osie.

W związku z pandemią COVID-19 sesja odbywać się będzie w ograniczonym składzie – radni Rady Gminy. Obrady można śledzić na stronie BIP Osie w zakładce > Rada Gminy Osie > transmisja obrad.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy Osie

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu za 2020 r.  
              
7. Raport o stanie Gminy Osie w roku 2020

1) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Osie w roku 2020”

2) debata

3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osie wotum zaufania  
 
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy za 2020 r. i rozpatrzenie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Osie sprawozdaniu  z wykonania budżetu za 2020 rok

2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osie

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie w sprawie udzielenia absolutorium

4) dyskusja

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osie za 2020 rok

6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2021 rok;

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2021-2025;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej na terenie gminy Osie w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

d) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Osie na rok szkolny 2021/2022;

e) powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

f) Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Sobińska Struga” w granicach administracyjnych gminy Osie,

g) przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

10. Wolne wnioski i dyskusja

11. Zakończenie obrad. .                                                                                                                                                                                                                                                          


Data dodania 19.07.2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij