Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

XXI Sesja Rady Gminy Osie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy  Osie.

W związku z pandemią COVID-19 sesja odbywać się będzie w ograniczonym składzie – radni Rady Gminy. Obrady można śledzić na stronie BIP Osie w zakładce > Rada Gminy Osie > transmisja obrad.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2021 rok,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2021-2025,

c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Osie,

d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów,

e) ustalenia stawki opłaty za ścieki bytowe i komunalne oraz osady ściekowe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej biologicznej oczyszczalni ścieków w Osiu,

f) określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

g) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów konserwatorsko-pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych Gminy Osie,

h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

j) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu,                           

k) uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Osie na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029

l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 86, 125/1, 125/4 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.

7.  Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Osie z działalności za 2020 r.

8.  Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla  Gminy Osie

9.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu

10. Wolne wnioski i dyskusja

11. Zakończenie obrad sesji.

Data dodania 19.05.2021

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij