Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

XII Sesja Rady Gminy Osie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 9:00  w sali  posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się XII Sesja Rady Gminy  Osie.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania poprzez głosowanie korespondencyjne.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Informacja sporządzona według stanu na dzień 31.12.2019 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny w trybie uchwały nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2020 rok,

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,

c) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2020 roku,

d) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021,

e) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Osie na lata 2020-2024,

f) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

g) aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2016-2023

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań i z zakresu zwalczania narkomanii w 2019 roku
9. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2019 r.
10. Zakończenie obrad sesji.

Roman Waśkowski
Przewodniczący Rady Gminy Osie

Data dodania 16.04.2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij