Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

XLIV Sesja Rady Gminy Osie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Przewodniczący Rady Gminy Osie informuje, że w dniu 26 marca 2024 r. o godz. 1530w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2024 rok;

b)     zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2024-2028;

c)      oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osie oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Osie;

d)      przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Osie na lata 2025-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

e)      przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Osie;

f)       zmiany uchwały numer XLI/315/23 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku;

g)      zmiany przebiegu i nazwy drogi gminnej nr 030117C;

h)     przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu na zadanie pn. „Remont kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu”.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych w 2023 roku

8. Sprawozdanie z dotychczasowej realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za rok 2023

9.  Sprawozdanie z dotychczasowej realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 za rok 2023

10.  Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2023 r.

11. Wolne wnioski i dyskusja

12. Zakończenie obrad sesji.


Data dodania 20.03.2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij