Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

XLII Sesja Rady Gminy Osie

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

   Przewodniczący Rady Gminy Osie informuje, że w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 1530
w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy  Osie.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy

6. Uchwalenie budżetu Gminy Osie na 2024 rok

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) przedstawienie opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2024,

c) głosowanie nad projektem uchwały.

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2024 – 2028

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2023 rok;

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2023-2028;

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu;

d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2024 roku;

e) zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą-Miasto Grudziądz na realizację zadań  w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

f) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;

g) szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;

h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2029;

i)  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

j)  zmiany przebiegu i nazwy drogi gminnej nr 030119C;

k) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakowi ratownikowi i kandydatowi na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Osie.

9. Przedłożenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Osie na 2024 r.

10. Wolne wnioski i dyskusja

11. Zakończenie obrad sesji                                                                                                   Data dodania 22.12.2023

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij