Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

Dofinansowanie do świetlic w Miedznie i Pruskich

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

W dniu wczorajszym 19.11.2019 r. Michał Grabski i Andrzej Sitkiewicz uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umów na dofinansowanie projektów związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej w Miedznie i świetlicy wiejskiej w Pruskich. Obie świetlice otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) z działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.  Z przedstawicielami naszej gminy spotkali się marszałek Piotr Całbecki  i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski oraz członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść. 

Z dofinansowaniem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w bieżącym roku realizowaliśmy już dwie inwestycje społeczne. Pierwsza to budowa nowej świetlicy w Jaszczu. Zadanie, które kosztowało 389 910,00 zł. zostało dofinansowane w kwocie 78 tys. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  Druga zrealizowana już inwestycja to remont świetlicy wiejskiej w Miedznie. Ten projekt został zakończony w październiku br.  W przyszłym roku czeka nas kapitalny remont świetlicy w Pruskich. Zadanie to zaplanowane zostało w terminie do 30 września 2020 roku – mówi Michał Grabski.  Na remont świetlicy w Miedznie otrzymaliśmy 93 797,35 zł dofinansowania (obecnie trwa rozliczanie projektu), natomiast na modernizację świetlicy w Pruskich dofinansowanie wynosi 352 911,59 zł.