Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
.

Sprzedający:

Gmina Osie

z siedzibą: ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

Woj. Kujawsko-Pomorskie

Tel./Fax 52 3329540

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Wójt Gminy Osie ogłasza ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Osie

 1. Przedmiot sprzedaży

Samochód specjalny pożarniczy marki STAR P 244L, rok produkcji 1985, nr identyfikacyjny 09588, jako środek trwale nieczynny, wycofany z użytkowania.

Dane techniczne pojazdu

Samochód specjalny pożarniczy marki STAR P 244L

 • rok produkcji 1985,
 • nr identyfikacyjny 09588,
 • pojemność skokowa silnika 6842 cm3,
 • masa całkowita 10580 kg,
 • nr rejestracyjny CSW R054.
 1. Miejsce i termin, w którym można oglądać samochód wystawiony do sprzedaży:

Pojazd można oglądać na posesji Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Miedzno po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny ze sprzedającym.

Osoba do kontaktu Pan Mirosław Nagórski, tel. 607647066.

 1. Cena wywoławcza

- cena wywoławcza 12.000,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), brutto.

 1. Wymagania, jakie powinna spełniać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,
 2. Oferowaną cenę w PLN zapisaną cyfrowo i słownie,
 3. Podpisane oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i treścią projektu umowy i nie wnosi do niej żadnych uwag.

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu.


Oferent umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie, zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według wzoru: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie z dopiskiem „Przetarg na Samochód specjalny pożarniczy marki STAR P 244L” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

 1. Termin, miejsce złożenia oferty i przeprowadzenia przetargu oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

Termin składania ofert do 15.03.2024 r. do godz. 1100

Termin otwarcia ofert:      15.03.2024 r. godz. 1130

Okres związania ofertą wynosi 30 dni

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie pokój nr 10

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie pokój nr 3

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
 • Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej;
 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy - zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży;
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia - zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży.
 1. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo prowadzenia negocjacji uzupełniających oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Data dodania 28.02.2024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij