Gmina Osie Oficjalny serwis internetowy

Remont pomnika na mogile zbiorowej przy trasie Osie - Tleń

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Gmina Osie rozpoczęła remont pomnika na mogile zbiorowej osób pochodzenia żydowskiego, ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej, usytuowanej przy trasie Osie – Tleń.  6 listopada rozpoczął się demontaż starego nagrobka następnie rozpoczęto prace budowalne zamierzające do wykonania nowego pomnika, wylano fundamenty grobu i rozpoczęto prace kamieniarskie. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu tablice napisowe zostaną zastąpione jedną tablicą inskrypcyjną o treści zgodnej z propozycją Instytutu Biura Walk i Męczeństwa. W ramach inwestycji zaplanowana jest również renowacja ogrodzenia i wymiana krzyża na nowy dębowy . Planowany termin zakończenia prac 29 grudzień 2023r.   

Modernizacja miejsca pamięci narodowej możliwa jest dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez Gminę od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. To kolejne miejsce upamiętniające tragiczne chwile z historii Polski znajdujące się na terenie gminy, które odzyska blask. W 2021 r.  wyremontowano pomnik na mogile zbiorowej ofiar II wojny  światowej usytuowanej na cmentarzu parafialnym w Osiu.